Aplikace

Tradice zavazuje - Trowal (zkratka z TROmmel WALther) je již po řadu desetiletí pojem pro inovativní omílání. Historie podniku Walther Trowal prakticky splývá s historií technologie omílání. Z původního obyčejného „šajrování“ se vyvinulo široké spektrum aplikací, jako jsou odjehlování, odstraňování otřepů, zaoblování hran, vyhlazování povrchů a mnohé další. S jejich pomocí lze obrobky z nejrůznějších materiálů a slitin, vyrobené rozličnými technologiemi měnit, upravovat, zušlechťovat, zhodnocovat, a to vždy produktivně, hospodárně, ekologicky a v souladu se stavem techniky.

Odjehlování

Prakticky při každém přetváření, ať už je to slévání, tváření, řezání nebo třískové obrábění, vznikají otřepy. Jejich forma je různorodá, ale pro jejich odstranění lze použít omílání. Společným působením strojního zařízení, omílacích tělísek, compoundů a vody jsou vzniklé otřepy na obrobcích odstraněny tisíci malých pilníčků.

Odstraňování otřepů tlakových odlitků

Tlakové odlitky z hliníku, hořčíku nebo zinku získají omíláním vedle odstranění otřepů, blan a zbytků mazadel i čistý, světlý a homogenní povrch. Walther Trowal vyrábí širokou škálu vibračních omílacích zařízení, plastových omílacích tělísek i pasivačních compoundů, vyvinutých specielně pro tlakové odlitky.

Zaoblování hran

Obrobky s ostrými hranami po sobě obtížně kloužou, zachytávají se v automatických dávkovacích zařízeních a zásobnících a může dojít k jejich vzájemnému poškození. Zaoblení hran vyžaduje vysoký brusný výkon. Pro obrobky malé až střední velikosti jsou proto vhodná odstředivá omílací zařízení Turbotron.

Vyhlazování povrchu

Důvodů pro vyhlazování povrchů je více: lepší vzhled, nižší tření, nižší odpor vzduchu, tišší chod, menší opotřebení … Technologii Trowal lze uplatnit na kovy, keramiku, dřevo nebo plasty.

Kuličkování

Pohledové díly musí dobře vypadat i bez náročného a drahého procesu leštění. Lze toho dosáhnout omíláním ve speciálních ocelových kuličkách nebo satelitech. Kromě atraktivního metalicky lesklého vzhledu lze spekulovat i o vedlejším efektu zpevňování povrchové vrstvy (tzv. peening efekt), přinášejícím např. vyšší odolnost vůči korozi.

Odmašťování

Při lisování, řezání pilou a řadě dalších tvářecích procesů jsou používána mazadla, nejčastěji na bázi minerálních olejů. Mastnota ulpělá na povrchu musí být často před dalšími technologickými kroky odstraněna. V omílacích strojích Trowal lze odmašťování provádět s dalšími technologickými úkony jako např. s odjehlováním nebo zaoblováním hran paralelně.

Čištění povrchů

Při opravách nebo repasích musí být komponenty určené k dalšímu opracování důkladně očištěny. Oproti ruční práci je využití omílací techniky hospodárnější a efektivnější.

Leštění

Nožířské zboží, armatury a mnohé jiné dekorativní díly se musí lesknout! Ruční práce je však časově i finančně náročná, nehledě na zdravotní rizika. Walther Trowal nabízí pro tento účel především osvědčenou technologii Trowapast, využívající mj. práškové koncentráty brusných a leštících past.

Moření a odstranění rzi

Pomocí omílací technologie Trowal lze hospodárně a efektivně odstranit i okuje, rez a nežádoucí zbarvení povrchu. Pomocí speciálních kyselých nebo zásaditých compoundů dojde při omílacím procesu k vyčištění, zesvětlení a celkovému zatraktivnění vzhledu dílů.

Nanášení kluzných prostředků

Pro snížení třecích odporů, zabránění zadrhávání nebo urychlení pohybu v automatizovaných plnících zařízeních se na O-kroužky, těsnící komponenty, dříky ventilů atd. nanáší speciální kluzný prostředek.

Zvýšení přilnavosti gumy na kov

Před vulkanizací gumy na kovové součásti se na jejich povrch nanáší speciální přípravky zajišťující gumě její dokonalou přilnavost. Reprodukovatelná kvalita procesu a vysoká produktivita jsou samozřejmými požadavky.

Dekorativní nástřik drobných dílců

„Kosmetická“ úprava povrchů drobných součástek dekorativními nebo funkčními laky, speciálními vícesložkovými laky nebo ekologicky šetrnými (vodou ředitelnými) laky v milionových sériích.

Odokujování

Nic nezajistí odstranění nežádoucích znečištění kovových povrchů obrobků jako jsou např. koroze, okuje, zbytky starých barev nebo slévárenských písků lépe, než tryskání.

Odjehlení masově vyráběných dílů

Otřepy vznikající při tlakovém lití nebo při obrábění lze jednoduše a přitom hospodárně odstranit v průběžném tryskacím zařízení.