Čištění Příborů

Firma Walther Trowal, specializující se již více než 80 let na technologie mechanických povrchových úprav, přichází s novátorským třístupňovým hydromechanickým systémem pro čištění příborů v hromadném stravování. Zařízení umožňuje v jednom pracovním cyklu vyčistit, vysušit a současně dezinfikovat tisíce čajových lžiček, vidliček, nožů nebo polévkových lžic za hodinu. To vše při nepatrných nárocích na obslužný personál a s nízkou spotřebou energií. Díky použití speciálních porcelánových válečků je dosahováno i vedlejšího efektu odstraňování skvrn a rýh na povrchu příborů a tím významného prodloužení životnosti drahých hodnotných příborů.

Přínosy nového zařízení lze stručně shrnout v několika bodech:
  • vysoký lesk a čistota příborů
  • proces je vhodný pro nerezové i stříbrné příbory
  • snadné odstranění zaschlých zbytků jídel
  • odstranění skvrn a koroze
  • významné prodloužení životnosti příborů
  • úspora času a nákladů

V pracovním prostoru myčky dochází k mechanickému odstranění nečistot z povrchů příborů společným působením vody, porcelánových tělísek Trowal BPK a speciálního saponátu Trowal BRS13. Masa porcelánových tělísek a příborů se pohybuje díky působení vibrací, vyvozovaných speciálním vibračním pohonem umístěným na spodku pracovní nádoby myčky. Saponát je účinný již v rozsahu provozních teplot 20 až 40°C a čistící proces tudíž není náročný na spotřebu energie pro ohřev čistící kapaliny. Po průchodu myčkou příbory putují automaticky do oplachovacího zařízení, kde jsou odstraněny veškeré zbytky nečistot a povrch příborů je dezinfikován a pasivován. Po oplachu následuje vysušení ve speciálně upraveném sušícím granulátu, který je elektricky odporově zahříván až na teplotu 130 °C, která kromě vysušení příborů zajistí i jejich spolehlivou dezinfekci. Veškeré produkty používané v čistícím procesu odpovídají EN 1174.

Rádi Vám prakticky předvedeme, co náš systém pro čištění příborů umí.
Vyžádejte si návštěvu našeho mobilního předváděcího zařízení!