OMÍLÁNÍ

Technologie omílání má svůj předobraz v přírodním procesu ohlazování kamenů společným působením vody a křemenného písku. Důležitý je vzájemný relativní pohyb broušeného předmětu a brusiva. Moderní technologie omílání využívá uměle vytvořené brusné segmenty (omílací tělíska) nejrůznějších tvarů, velikostí a účinnosti. Na zdárném výsledku procesu se podílí jak vhodné strojní zařízení, tak i optimální omílací tělíska, nějaký čistící prostředek (tzv. compound) a voda. Působení omílacích tělísek si lze představit jako činnost tisíců miniaturních pilníčků.

Vibrační zařízení s kruhovou nádobou

Vibrační omílací stroje s kruhovou pracovní nádobou Trowal jsou velmi univerzální zařízení, jež lze použít pro širokou škálu obrobků i aplikací. Oblast jejich nasazení sahá od agresivního odjehlování a zaoblování hran přes čištění povrchů až po leštění do vysokého lesku. Tyto stroje se vyznačují vedle své univerzálnosti i vysokou produktivitou a hospodárností. Lze je provozovat buď samostatně nebo jako součást ucelené automatizované výrobní linky. Vibrační pohony používané v omílacích zařízeních Trowal jsou bezúdržbové s trvalou mazací náplní. Vnitřní výstelka pracovní nádoby je zhotovena ze speciálního odolného, za horka litého polyuretanu.

Odstředivá omílací zařízení

Odstředivá omílací zařízení řady Trowal Turbotron se vyznačují extrémně vysokou intenzitou brusného procesu. V porovnání s vibračním omíláním je odstředivé přibližně 10-krát rychlejší. Tato technologie je používána především pro odstranění silných otřepů a agresivní zaoblení hran u drobnějších kompaktních obrobků. Odstředivá zařízení jsou vyráběna v provedeních buď pro zpracování jedné dávky nebo pro paralelní zapracování dvou dávek obrobků. Zatímco jedna šarže je po omletí separována od omílacích tělísek, mezitím je v pracovní nádobě omílána druhá.

Průchozí omílací zařízení

Průchozí vibrační omílací zařízení Trowal jsou koncipována pro kontinuální omílání obrobků na jeden průchod. Obrobky jsou vkládány do zařízení ve stanoveném taktu a v tomto taktu opět ze zařízení vystupují. Hodí se pro snazší odjehlování nebo odmašťování obrobků v relativně krátkém čase. Nespornou výhodou těchto zařízení je vysoká produktivita výroby. Jsou ideální pro zařazení do kontinuálních výrobních linek. Pracovní kanál je buď stočen do tvaru šneku anebo je rovný. U zařízení s rovným kanálem je změny rychlosti průchodu obrobků dosahováno změnou frekvence kmitů separátního vibračního pohonu tzv. vynášecího kanálu.

Vibrační omílací žlaby

Pro rozměrné nebo pro choulostivé obrobky je třeba použít vibrační omílací žlab. Pracovní prostor žlabu lze rozdělit speciálními oddělovači na několik samostatných komor. Je tak zajištěno, že se obrobky vzájemně nedotknou a nepoškodí. Některé obrobky lze upnout i do speciálně konstruovaných upínačů a omílat je v upnutém stavu. Vibrační pohony jsou bezúdržbové s trvalou mazací náplní. Vnitřní výstelka pracovní nádoby je zhotovena ze speciálního odolného, za horka litého polyuretanu.

Zařízení pro vlečné broušení

Technologie vlečného broušení byla vyvinuta ve firmě Walther Trowal. Je ideální především pro omílání hodnotných, choulostivých, tvarově složitých obrobků s vysokými nároky na kvalitu povrchu - např. lodní šrouby, turbínové lopatky tělesa čerpadel a kompresorů, stopkových, válcových a závitových fréz, vrtáků atd. Typová řada M-TMD se vyznačuje satelitním mechanismem s několika upínacími stanicemi, do nichž je upnut každý obrobek zvlášť, takže se obrobky nemohou vzájemně poškodit. Intenzita broušení je zde až 40-násobná oproti vibračnímu omílání.

Omílací bubny a zvony

Pro omílání velmi malých množství drobných obrobků je ideálním řešením buď klasický osmiboký omílací zvon nebo stolní bubínek.