CHIPS & COMPOUNDS

SPRÁVNÁ VOLBA

Omílání není jen specifický proces povrchových úprav, ale nabízí i široké spektrum možností jak povrchy cíleně pozměnit a zušlechtit. Optimálních výsledků opracování je dosahováno pomocí správné kombinace Trowal strojního zařízení a procesních materiálů, tzv. Trowal Chips & Compounds.

OMÍLACÍ TĚLÍSKA

Trowal nabízí ucelený sortiment omílacích tělísek pro všechny myslitelné aplikace. Během 60 let vývoje byl vytvořen rozsáhlý program brousících a leštících tělísek zahrnujících široké spektrum materiálů, velikostí, geometrických tvarů a účinnosti.
Ať pro razantní broušení nebo pro dosažení povrchů vhodných pro následné galvanické pokovení, nabízí Trowal vždy optimální omílací tělíska z vlastní výroby.

Keramická omílací tělíska

Abrazivní minerální zrna jsou spojena keramickou vazbou. Vyšší měrná hmotnost keramiky způsobuje větší tlak masy tělísek při omílacím procesu. Typické pro keramická tělíska jsou schopnost agresivního odjehlování a světlý, lesklý povrch obrobku po omílání.

Plastová omílací tělíska

V plastových omílacích tělíscích jsou minerální zrna spojena polyesterovou pryskyřicí. Charakteristickým rysem je jejich barevnost. Vyznačují se vysokým brusným účinkem a tvorbou jemné struktury povrchu zejména u obrobků z neželezných kovů.

Flokulanty

Procesní kapalina odcházející z omílacího zařízení obsahuje kromě zbytků kovů a obrusu z omílacích tělísek často i mastnotu. Bez ohledu na to, je-li procesní kapalina recyklována nebo jen vypouštěna do kanalizace, musí být předem vyčištěna. Klasickou metodou čištění procesní kapaliny je právě použití fakulantů. Rozptýlené částice jsou s jejich pomocí shlukovány do větších vloček a poté odděleny od čištěné vody.
Ve velkých automatických recyklačních zařízeních se kvůli snadnému dávkování používají flokulanty kapalné, zatímco v malých zařízeních kde jsou flokulanty dávkovány ručně, jsou naopak vhodnější prášky.

Compoundy

Compoundy jsou pomocné chemické látky zvyšující účinek omílacích tělísek a čistící a pasivující povrch obrobků. Důležité je udržování čistoty povrchu omílacích tělísek a tím zajišťování jejich abrazivní schopnosti. Standardní compoundy plní především funkce ochrany proti korozi, čištění a odmašťování. Speciální compoundy pak slouží k tvorbě nebo naopak likvidaci pěny, k moření, leštění kuličkováním a k intenzivnímu (šokovému) odmaštění. Compoundy se dělí podle skupenství na kapalné, práškové a pastové. Zvláštní skupinou jsou práškové koncentráty brousících a leštících past, používané v technologii leštění Trowapast.

Speciální média

Zatímco pro tlakové odjehlování nebo kuličkování jsou používány nerezové kuličky o průměru 2,5 až 5,0 mm, satelity nebo válečky, jemné otřepy u tvarově velmi složitých obrobků (i uvnitř) lze odstranit skleněnými kuličkami o průměru 2 až 10 mm.
Pro sušení obrobků ve vibračních suškách se používá spaciální granulát vyráběný drcením kukuřičných stvolů. Jde prakticky o čistou celulózu s vynikajícími absorpčními i adsorpčními účinky. Kromě vysušení poskytuje tento granulát i dodatečný čistící a leštící efekt. Ploché tenké obrobky, mající tendenci se při mokrém omílacím procesu slepovat, jsou spolehlivě oddělovány speciálními plastovými mikrokuličkami.