TRYSKACÍ ZAŘÍZENÍ

Průchozí tryskací zařízení Trowal THM představuje optimální řešení pro tryskání velkých dávek obrobků rozličných tvarů a velikostí. Díky plynulému přísunu obrobků do tryskací komory umožňuje snadnou integraci tryskání do kontinuálních výrobních procesů a jejich automatizaci. Patentovaný transportní systém zajišťuje šetrný průchod obrobků zařízením za jejich současného otáčení a převalovaní. Díky malé vzdálenosti mezi ústím metacích jednotek a pohybujících se obrobků je tryskací proces velmi efektivní a je při něm dosahováno rovnoměrné kvality otryskání celého povrchu obrobků. Rychlost průchodu obrobků je plynule regulovatelná pomocí frekvenčních měničů. Otáčky metacích jednotek jsou rovněž plynule regulovatelné frekvenčními měniči stejně jako průtok abraziva pomocí elektromagnetického ventilu.

Průchozí tryskací zařízení Trowal THM.

Při instalaci tryskacího zařízení nejsou třeba žádné stavební úpravy. Zařízení se instaluje přímo na podlahu haly. Nespornou výhodou tryskacího zařízení Trowal THM je jeho snadná údržba. Celý transportní systém lze vytáhnout do boku a je tak dobře přístupný pro provádění všech potřebných servisních úkonů.