POSKYTOVANÉ SLUŽBY

KAŽDÝ ZÁKAZNÍK MÁ SPECIFICKÉ POTŘEBY

Walther Trowal se specializuje na výrobní procesy, systémová řešení a různé služby v oboru povrchových úprav. Ucelený systém služeb pomáhá stávajícím i budoucím zákazníkům naplňovat jejich specifické potřeby, ať je to pomoc s výběrem optimálního strojního zařízení, doporučení nejvhodnějších procesních médií, dodávky náhradních dílů nebo zajištění oprav a modernizací stávajících zařízení.

Testovací centrum omílání a tryskání

Máte nové výrobky, které je třeba omílat nebo tryskat a nevíte si rady jak s tím začít? Obraťte se na našeho prodejce a vyžádejte si konzultaci anebo rovnou zašlete přiměřené množství vzorků spolu s vyplněným formulářem Požadavek na testování vzorků (najdete ho v sekci Ke stažení) na adresu našeho testovacího centra Walther Trowal v Haanu.

Testovací centrum coating

Ať se jedná o dekorativní lakování, nástřik prostředku zajišťujícího přilnavost gumy na kov anebo nanášení kluzných prostředků, vždy je třeba vyřešit otázky optimální velikosti stroje, doby stříkání a sušení a správnosti navržené technologie. I zde Vám pomohou naši specialisté v testovacím centru specializovaném na zařízení Rotamat.

Originální náhradní díly

Strojní zařízení používaná pro povrchové úpravy jsou díky soustavnému kontaktu s abrazivními materiály vystavena značnému opotřebení. Z těchto důvodů jsou spolehlivé a rychlé dodávky originálních náhradních a opotřebitelných dílů naprostou nutností a samozřejmostí. Naši prodejní a servisní specialisté Vám rádi pomohou s jejich identifikací.

Opravy a údržba

Správná údržba a pravidelná péče o Vaše zařízení jsou nezbytnými předpoklady jejich dlouhodobé životnosti. Pro seřízení vibračních mechanizmů a dávkovacích systémů, odstranění případných technologických problémů nebo výměnu náhradních dílů jsou vždy k dispozici naši servisní specialisté. Walther Trowal nabízí rovněž uzavření dlouhodobých servisních smluv, na jejichž základě je prováděna pravidelná údržba našimi techniky za zvýhodněných finančních podmínek.

Opravy polyuretanové výstelky

Kruhová a žlabová vibrační omílací zařízení včetně průchozích jakož i odstředivá omílací zařízení Trowal poskytují díky své modulární koncepci možnost rychlé a spolehlivé výměny pracovních nádob a unášecích talířů. Výměna se provádí přímo u zákazníka, který tak není zatížen nepříjemnými prostoji a čekacími lhůtami. To vše při zachování plné záruky. Menší poškození polyuretanové výstelky nebo opravy cizích zařízení mohou být provedeny našimi servisními techniky u zákazníka s využitím kvalitních originálních materiálů.

Technologické poradenství

Díky dlouholetému know-how a možnosti odzkoušet navržené technologie v praxi jsou specialisté firmy Walther Trowal schopni doporučit optimální kombinaci strojů a provozních materiálů a vypracovat detailní technologické postupy. Walther Trowal provádí testování zákazníkem poskytnutých vzorků bezplatně. Platí to i pro ty zákazníky, kteří již nějaké omílací zařízení provozují a kteří potřebují doporučit alternativní omílací materiály nebo odzkoušet nová procesní média při přechodu na novou výrobu.